Mind- & Heartfulness

Een vol of druk hoofd, piekeren, vermijden, wegstoppen....sommige van deze manieren helpen niet of je juist verder weg van het leven dat je wil. Sommige van deze manieren helpen op korte termijn, maar niet op de langere termijn.

Mindfulness betekent niets meer of minder dan zijn met wat er is. Met vriendelijke aandacht, zonder oordeel. Kinderen komen op speelse wijze in aanraking met meditatie en mindfulness door stiltespelletjes, ademhalingsoefeningen, visualisaties/ verhalen en zintuiglijke oefeningen binnen leuke aansprekende thema's.  Mindfulness brengt je in het hier en nu, het enige moment dat telt! Het helpt piekeren te stoppen en te starten met genieten. 

 

Met heartfulness en HartFocus leren kinderen hun hart in te zetten. Kinderen leren (weer) contact te maken met hun hart, te luisteren naar en te vertrouwen op hun hart. Hierdoor wordt het hartritme rustiger en regelmatiger waardoor er meer coherentie (samenhang) ontstaat tussen hart en brein. Gevoelens als stress, onzekerheid of angst verminderen wanneer er met het hart wordt gedacht en gehandeld. Dit heeft weer een positief effect op het gevoel van zelfvertrouwen, concentratie en gezondheid in het algemeen.

In diverse onderzoeken van het Heartmath Benelux  en het HeartMath institute in Amerika  worden de bewezen effecten van HartFocus beschreven. We blijken het meest ontspannen en op ons best te zijn als we coherent zijn in contact met ons hart. HartFocus & Heartfulness helpt ons dan ook om ons leven vanuit meer ontspanning en verbinding Heartful te leven!
Op scholen verbeterde naar aanleiding van HartFocus & Heartfulness-oefeningen de sfeer in de klassen doordat kinderen die beter zijn afgestemd op hun hart meer in harmonie staan met hun directe omgeving. Leerprestaties en focus verbeteren en black-outs verminderen omdat kinderen meer ontspannen zijn en de samenwerking tussen hart en brein beter functioneert.

Binnen FocusZen wordt gewerkt met biofeedbackapparatuur waarmee het hartritme zichtbaar wordt. Zo kun je meteen zien hoe het hartritme reageert op emoties en wat verschillende oefeningen kunnen doen met de coherentie. Wil je ook je  veerkracht en het zelfsturend vermogen vergroten, een toename van concentratie en afname van faalangst? Wees dan van harte welkom bij FocusZen. Dan gaan we er samen aan werken!

 

'Het hart fluistert; luister goed' (Judy Freudberg)