Mind- & Heartfulness

Een vol of druk hoofd, piekeren, vermijden, wegstoppen....sommige van deze manieren helpen niet of je juist verder weg van het leven dat je wil. Sommige van deze manieren helpen op korte termijn, maar niet op de langere termijn.

Bij mindfulness voor kinderen leren kinderen met vriendelijke aandacht in het hier en nu te zijn, zonder oordeel. Kinderen die mindful zijn, leven bewust en kunnen beter omgaan met (negatieve) gedachten en gevoelens.
Mindfulness helpt kinderen en jongeren tot rust te komen en bewust te ervaren wat er gebeurt op dit moment. Kinderen komen op een leuke, speelse manier in aanraking met mindfulness door stiltespelletjes, ademhalingsoefeningen en visualisaties/verhalen. Ook worden oefeningen gedaan voor de zintuigen: ruiken, voelen, proeven, horen en zien. Kinderen leren op een speelse manier omgaan met gedachten, emoties en leren aandacht te geven aan wat ze ervaren in hun lijf. Mindfulness kan voor kinderen betekenen dat de aandacht en concentratie verbetert, zij meer zelfvertrouwen krijgen, een positief zelfbeeld ontwikkelen, beter kunnen omgaan met lastige emoties, piekeren en een betere nachtrust krijgen. Kinderen leren om op een andere manier om te gaan met dingen die zij vervelend of moeilijk vinden. Ook leren kinderen door mindfulness te luisteren naar de signalen die hun lijf geeft en te ontspannen. Kinderen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf. Door mindfulness kunnen kinderen een sterker gevoel krijgen dat ze verbonden zijn met zichzelf en met anderen, hun creativiteit gestimuleerd wordt en een verbetering van leerprestaties merken. Kinderen ervaren van de 'doe-modus' naar de 'zijn-modus' te gaan.

 

Met heartfulness en HartFocus leren kinderen hun hart in te zetten. Kinderen leren (weer) contact te maken met hun hart, te luisteren naar en te vertrouwen op hun hart. Hierdoor wordt het hartritme rustiger en regelmatiger waardoor er meer coherentie (samenhang) ontstaat tussen hart en brein. Gevoelens als stress, onzekerheid of angst verminderen wanneer er met het hart wordt gedacht en gehandeld. Dit heeft weer een positief effect op het gevoel van zelfvertrouwen, concentratie en gezondheid in het algemeen.

In diverse onderzoeken van het Heartmath Benelux  en het HeartMath institute in Amerika  worden de bewezen effecten van HartFocus beschreven. We blijken het meest ontspannen en op ons best te zijn als we coherent zijn in contact met ons hart. HartFocus & Heartfulness helpt ons dan ook om ons leven vanuit meer ontspanning en verbinding Heartful te leven!
Op scholen verbeterde naar aanleiding van HartFocus & Heartfulness-oefeningen de sfeer in de klassen doordat kinderen die beter zijn afgestemd op hun hart meer in harmonie staan met hun directe omgeving. Leerprestaties en focus verbeteren en black-outs verminderen omdat kinderen meer ontspannen zijn en de samenwerking tussen hart en brein beter functioneert.

Binnen FocusZen wordt gewerkt met biofeedbackapparatuur waarmee het hartritme zichtbaar wordt. Zo kun je meteen zien hoe het hartritme reageert op emoties en wat verschillende oefeningen kunnen doen met de coherentie. Wil je ook je  veerkracht en het zelfsturend vermogen vergroten, een toename van concentratie en afname van faalangst? Wees dan van harte welkom bij FocusZen. Dan gaan we er samen aan werken!

 

'Het hart fluistert; luister goed' (Judy Freudberg)